ISO MANAGEMENT doelstellingen en middelen

doelstellingen

5 kenmerken voor ISO managementdoelstellingen:

 1. Meetbaarheid: Doelstellingen moeten meetbaar zijn, zodat het management de voortgang kan volgen en evalueren. Dit kan worden gedaan met behulp van kwantitatieve metingen zoals omzetgroei, kostenreductie of marktaandeel.
 2. Realisme: Doelstellingen moeten haalbaar en realistisch zijn, rekening houdend met de beschikbare middelen en externe omstandigheden.
 3. Tijdgebonden: Managementdoelstellingen moeten worden gekoppeld aan een specifieke tijdlijn of deadline. Dit helpt bij het stellen van prioriteiten en het plannen van activiteiten.
 4. Relevantie: Doelstellingen moeten relevant zijn voor de overkoepelende missie en strategie van de organisatie. Ze moeten bijdragen aan het bereiken van de gewenste langetermijnresultaten.
 5. Flexibiliteit: In een dynamische zakelijke omgeving is het belangrijk dat managementdoelstellingen flexibel genoeg zijn om aan veranderende omstandigheden aan te passen.

middelen

Managementmiddelen zijn de verschillende elementen en instrumenten die managers in een organisatie tot hun beschikking hebben om effectief leiderschap en beheer uit te oefenen. Deze middelen helpen bij het plannen, organiseren, leiden en controleren van activiteiten om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Hier zijn enkele belangrijke managementmiddelen:

 1. Menselijke middelen:
  Personeel: Het personeel van een organisatie is een cruciale bron. Effectief personeelsbeheer omvat werving, training, ontwikkeling en behoud van gekwalificeerde medewerkers.

 2. Financiële middelen:
  Kapitaal: Geld is een essentieel hulpmiddel voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Het beheren van financiële middelen omvat budgettering, boekhouding, investeringsbeslissingen en financiële planning.

 3. Fysieke middelen:
  Faciliteiten en uitrusting: Dit omvat gebouwen, machines, technologie en andere tastbare activa die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.

 4. Informatie- en technologiemiddelen:
  Informatiesystemen: Het beheer van IT-middelen is belangrijk voor gegevensverwerking, communicatie en besluitvorming. Dit omvat hardware, software, netwerken en gegevensbeveiliging.

 5. Tijd:
  Tijdsbeheer: Tijd is een kritieke bron. Managers moeten effectief plannen en prioriteiten stellen om tijd efficiënt te benutten.

 6. Kennis en expertise:
  Intellectuele middelen: Het beheren van kennis en expertise binnen de organisatie is van vitaal belang. Dit omvat zowel de knowhow van individuele medewerkers als de collectieve kennis van het team.

 7. Relaties en netwerken:
  Sociale kapitaal: Effectief management omvat het opbouwen en onderhouden van relaties, zowel intern als extern. Een sterk sociaal kapitaal kan waardevol zijn voor het bereiken van doelstellingen.

 8. Managementpraktijken en -systemen:
  Plannings- en controlemechanismen: Dit omvat beleidslijnen, procedures, strategieën en methoden die worden gebruikt om activiteiten te plannen, organiseren en controleren.

ISO management is de manier om deze middelen effectief in te zetten en te combineren om optimale resultaten te behalen en de doelen van de organisatie te realiseren. De optimale mix van deze middelen is afhankelijk van de specifieke context van de organisatie zoals de opdrachtgevers, de soort industrie en de marktomstandigheden.